Kim jesteśmy?

5 czerwca 2008 roku została powołana fundacja „Wawel z Rodziną” jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma Wawel prowadzi od lat. Naszym celem jest udzielanie pomocy oraz wspieranie polskich rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi.

Co robimy?

Fundacja „Wawel z Rodziną” działa na rzecz poprawy losu dzieci. Oprócz pomocy rzeczowej udzielamy wsparcia edukacyjnego oraz działamy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowaczych. Pragniemy aktywnie przeciwdziałać wielu negatywnym zjawiskom społecznym, które nasiliły się w Polsce w ciagu ostatnich lat.

Misja Fundacji

Misją Fundacji „Wawel z Rodziną” jest udzielanie pomocy społecznej i edukacyjnej, wspieranie polskich rodzin oraz osób sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Fundacja „Wawel z Rodziną” została powołana w czerwcu 2008 r. przez Wawel SA, aby rozwijać prowadzoną od wielu lat charytatywną działalność firmy.

Władze Fundacji

Prezesem Fundacji „Wawel z Rodziną” jest Tomasz Schimscheiner, urodzony w Krakowie znany aktor teatralny i telewizyjny, od lat aktywnie zaangażowany w działalność charytatywną. Wiceprezesem Fundacji jest Sylwia Warnecka, koordynator projektów prospołecznych w firmie Wawel SA.

Statut

Fundacja „Wawel z Rodziną” prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach, wyrównywania szans życiowych, pomocy domom dziecka i rodzinom zastępczym. Więcej informacji na temat działalności Fundacji „Wawel z Rodziną” znajduje się w Statucie.