Liczby i fakty z działalności fundacji

Program dla świetlic środowiskowych „Dobro od Dziecka”

kids3Program „Dobro od Dziecka”, to program skierowany do świetlic środowiskowych. Opracowany we współpracy z wychowawcami świetlic, czyli osobami, które sa najbliżej dzieci korzystających z tych instytucji. Celem programu jest pokazanie, że dobro zaczyna się od małych, drobnych gestów.

 

Program edukacyjny „Masz Szansę”

Celem programu „Masz Szansę” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów. O wskazanie beneficjentów programu Fundacja zwraca się do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej. Nawiązujemy także współpracę z placówkami oświatowymi. Przy wyborze szkół objętych wsparciem, bierzemy pod uwagę uśrednione wyniki testów, publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu edukacyjnego „Masz Szansę”.

Wspieranie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

To już drugi rok współpracy Fundacji „Wawel z Rodziną” z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta. W ramach wsparcia co miesiąc przekazywane są prawie dwie tony słodyczy dla najbardziej potrzebujących. To dla nas ogromna radość móc pomagać tym najbardziej potrzebującym. Cieszymy się, gdy widzimy, jak słodkie upominki wywołują uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych. Dzięki temu chociaż na chwilę mogą oni zapomnieć o problemach dnia codziennego.

Stypendia

kidsFundacja „Wawel z Rodziną” przyznaje stypendia wspierające realizację aspiracji edukacyjnych oraz talenty młodych ludzi, którzy chcą kształcić się w szkołach policealnych lub szkołach wyższych, a których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem stypendialnym.

Pomoc społeczna

kids3Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, jak również domy dziecka i rodziny zastępcze. Fundacja udziela także pomocy rzeczowej i finansowej osobom doświadczonym przez los, w tym na przykład poszkodowanym przez powódź. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem pomocy społecznej.

 

Chcemy wspierać dzieci, aby mogły łatwiej wejść w dorosłe życie oraz przekonać je, że warto realizować swoje pasje.